AGENTIA JUDETEANA PENTRU PERSOANE CU HANDICAP BRASOV
RO | ENG
AGENTIA JUDETEANA PENTRU PERSOANE CU HANDICAP BRASOV
   

Schimbarea o putem face doar împreună! Sănătatea ne priveşte pe toţi!

0268.414.414 - Telefonul pacientului nemulţumit

Program Luni - Vineri 12:00 - 16:00

Legea Asistenţei Sociale

Forma finală a legii Asistenţei Sociale poate fi consultată accesând următorul link:

Download Legea Asistenţei Sociale

 

S.O.S. (MIX2TV BRASOV) 30.09.2011


http://www.brasovultau.ro/

"Agenţia Judeţeană pentru Persoane cu Handicap" (AJPHBV) a fost înfiinţată la iniţiativa mai multor organizaţii neguvernamentale din judeţul Braşov a căror misiune este aceea de a promova şi susţine drepturile persoanelor cu handicap.

România are datoria de a prelua şi aplica prevederile Tratatului de la Lisabona intrat în vigoare la 1 decembrie 2009 prin care se consolidează noi mecanisme de solidaritate socială, se militează pentru o Europă a drepturilor, valorilor, libertăţii şi siguranţei şi totodată se menţin drepturile deja existente însă se introduc altele noi privind drepturile civile, politice şi sociale. În acest context Agenţia Judeţeană pentru Persoane cu Handicap urmăreşte o reformă a sistemului de asistenţă socială la nivelul judeţului Braşov prin dezvoltarea de programe viabile adresate persoanelor cu handicap, axate pe promovarea unei vieţi active, sigure decente şi demne. Pe lângă aceste obiective Agenţia îşi propune să promoveze în societate valori incluzive, dar şi creşterea bunăstării populaţiei complementar cu resorbţia rapidă a problemelor grave de sărăcie si excluziune socială.

La nivelul judeţului Braşov, Agenţia pentru Persoane cu Handicap are următoarele roluri:

1. Formare şi dezvoltare de valori civice
2. Crearea unor relaţii de apropiere şi coeziune socială la nivelul grupurilor de beneficiari
3. Informarea publicului larg cu privire la situaţia persoanelor cu handicap şi a problemelor cu care acestea se confruntă zi de zi
4. Prevenirea tuturor formelor de discriminare şi marginalizare socială
5. Dezvoltarea de programe prin care persoanele cu handicap să fie direcţionate pentru identificarea resurselor proprii, a dezvoltării abilităţilor şi a consolidării autocunoaşterii
6. Diseminarea activităţilor şi rezultatelor prin intermediul beneficiarilor, mass-media şi publicaţiilor informative
7. Promovarea anuală a unor activitaţi care să evidenţieze la nivel judeţean zilele special destinate persoanelor cu diferite handicapuri

 

Comisia de analiză, verificare şi soluţionare a solicitărilor de sprijin financiar

Conform Hotărârii nr. 154/28.04.2010 Agenţia Judeţeană pentru Persoane cu Handicap Braşov analizează, verifică şi promovează către plenul Consiliului Judeţean Braşov solicitările de sprijin financiar formulate de către persoanele fizice, care se află într-o situaţie de extremă dificultate.

 
 

 

 
AJPH BRASOV © 2010 Toate drepturile rezervate
hidden hit counter