AGENTIA JUDETEANA PENTRU PERSOANE CU HANDICAP BRASOV
RO | ENG
AGENTIA JUDETEANA PENTRU PERSOANE CU HANDICAP BRASOV
ACT NORMATIV
DATA
REGLEMENTEAZĂ
20.09.2010
Modificarea şi completarea Legii nr. 48/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
23.12.2008
Stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
03.10.2008
Modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
24.06.2008
Modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
24.05.2008
Modificarea şi completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
07.05.2008
Modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
21.04.2008
Instituirea taxei de poluare pentru autovehicule
04.10.2007
Modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
07.03.2007
Modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
21.12.2006
Privind Inspecţia Socială
17.11.2005
Concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
14.11.2005
Susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
31.08.2005
Modificarea şi completarea OG nr. 14/2003
01.02.2003
Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ANPH
30.01.2000
Asociaţii şi fundaţii
AJPH BRASOV © 2010 Toate drepturile rezervate
hidden hit counter