AGENTIA JUDETEANA PENTRU PERSOANE CU HANDICAP BRASOV
RO | ENG
AGENTIA JUDETEANA PENTRU PERSOANE CU HANDICAP BRASOV
ACT NORMATIV
DATA
REGLEMENTEAZA
16.12.2010
Aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
01.11.2010
Aprobarea Listei naționale de specialiști din domeniul medicinei, al psihologiei și al asistenței sociale care pot participa la reevaluarea persoanelor adulte cu handicap
30.03.2010
Aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2010
04.11.2009
Efectuarea plăţii dobânzii suportate din bugetul de stat de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
13.10.2009
Aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind proteţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
13.10.2009
Stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora
17.08.2009
Aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementării proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap
08.07.2009
Aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2009
22.06.2009
Aprobarea Metodologiei de acordare a subvenţiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, pentru organizaţiile prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
15.06.2009
Aprobarea Metodologiei de preluare de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti a contractelor privind angajamentul de plată a dobânzii, încheiate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi de asigurare a transferurilor financiare
07.05.2009
Aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2009
05.01.2009
Aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementării standardelor specifice de calitate în centrele pentru persoanele cu handicap
05.12.2008
Ordin nr. 590/2008 din 12/11/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
22.10.2008
Aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap
10.09.2008
Aprobarea Grilei de evaluare a activităţilor cu caracter inovator desfăşurate în centrele-pilot pentru persoane adulte cu handicap
28.07.2008
Modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"
17.06.2008
Monitorizarea plăţii unor drepturi de natură socială
27.02.2008
Modificarea art. 2 din Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap
27.12.2007
Aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap
02.10.2007
Aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav
15.08.2007
Organizarea şi funcţionarea Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap
13.08.2007
Aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
01.08.2007
Aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate
16.07.2007
Implementarea formatului unic al cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap
14.05.2007
Aprobarea Procedurii de acordare a drepturilor prevăzute la art.12 alin.(1) lit. b), e) - g) şi la alin.2 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare
23.04.2007
Aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate
23.04.2007
Aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia
02.02.2007
Aprobarea Metodologiei de control, inspecţie şi monitorizare, aplicabilă în domeniul de competenţă al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
26.05.2006
Aprobarea Metodologiei de organizare a cursului de limbaj mimico-gestual
17.02.2004
Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG 2/2004 pentru modificarea şi completarea OG 14/2003
03.06.2003
Aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale
28.10.2002
Criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi aplicarea măsurilor de protecţie specială a acestora

 

AJPH BRASOV © 2010 Toate drepturile rezervate
hidden hit counter