AGENTIA JUDETEANA PENTRU PERSOANE CU HANDICAP BRASOV
RO | ENG
AGENTIA JUDETEANA PENTRU PERSOANE CU HANDICAP BRASOV
ACT NORMATIV
DATA
REGLEMENTEAZĂ
02.03.2010
Completarea Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal
02.03.2010
Modificarea şi completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal
20.11.2009
Modificarea art. 20 alin. (2) lit. (b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
02.06.2009
Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
03.01.2008
Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
10.10.2007
Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
12.07.2007
Abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri
09.01.2007
Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
08.03.2006
Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
14.12.2005
Regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
21.12.2004
Completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
07.12.2004
Legea contenciosului administrativ
15.11.2004
Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14 / 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
23.06.2004
Protecţia şi promovarea drepturilor copilului
07.05.2004
Aprobarea Ordonanţei Guvernului 2/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 14/2003
23.04.2004
Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
19.04.2004
Modificarea şi completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
22.03.2004
Statutul funcţionarilor publici
12.03.2004
Modificarea art.1 din Legea 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transport intern
06.06.2003
Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
03.02.2003
Transparenţă decizională în administraţia publică
08.08.2002
Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
30.04.2002
Aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
06.02.2002
Sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
20.01.2002
Aprobarea OUG nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
23.10.2001
Liberul acces la informaţiile de interes public
13.07.2001
Aprobarea OUG nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului Naţional de Solidaritate
01.04.2000
Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
06.03.2000
Asistenţa socială a persoanelor vârstnice
18.05.1994
Ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la această convenţie
AJPH BRASOV © 2010 Toate drepturile rezervate
hidden hit counter