AGENTIA JUDETEANA PENTRU PERSOANE CU HANDICAP BRASOV
RO | ENG
AGENTIA JUDETEANA PENTRU PERSOANE CU HANDICAP BRASOV

Drepturile persoanelor cu handicap grav

Conform legislaţiei în vigoare persoanele cu handicap grav beneficiază de următoarele drepturi:

 • Indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 202 lei
 • Buget personal complementar, indiferent de venituri, în cuantum de 93 lei
 • Asistent personal, în baza evaluării sociopsihomedicale. În cazul în care angajatorul (administraţia publică locală) nu poate asigura un asistent personal, persoana cu handicap poate opta pentru primirea lunară a unei indemnizaţii. Opţiunea se depune în scris la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de pe raza teritorială de domiciliu
 • Gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul
 • Gratuitate la transportul interurban, la alegere cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic
 • Persoanele cu afecţiuni renale care necesită hemodializă în alte localităţi decât în cele de domiciliu, gratuitate şi peste numărul de călătorii prevăzut, în funcţie de recomandarea centrului de dializă
 • Scutire de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi indemnizaţii de natura salarială
 • Scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren
 • Scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi motociclurilor, adaptate handicapului
 • Scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru acivităţi economice şi viza anuală a acestora
 • Scutire de la plata taxei hoteliere
 • Scutire de la plata taxei de utilizare a reţelei de drumuri naţionale, în cazul persoanelor cu handicap deţinătoare de autoturisme adaptate
 • Asistenţă medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite de contractul cadru
 • Dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare
 • Un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist
 • Gratuitate la bilete pentru persoana cu handicap grav şi pentru însoţitorul acesteia, pentru intrarea la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive
 • Subvenţionarea dobânzii pentru un credit bancar contractat de persoana cu handicap grav, în vederea achiziţionării unui autoturism şi pentru realizarea unei lucrări de adaptare a locuinţei la nevoile individuale de acces
 • Protecţie juridică sub forma tutelei sau curatelei, în cazul persoanelor cu handicap care, indiferent de vârstă, sunt în imposibilitatea totală sau parţială de a-şi administra bunurile personale

Drepturile persoanelor cu handicap accentuat

Conform legislaţiei în vigoare persoanele cu handicap accentuat beneficiază de următoarele drepturi:

 • Indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 166 lei
 • Buget personal complementar, indiferent de venituri, în cuantum de 68 lei
 • Gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul
 • Gratuitate la transportul interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 călătorii dus – întors pe an calendaristic
 • Scutire de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi indemnizaţii de natură salarială
 • Scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren
 • Scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi motociclurilor, adaptate handicapului
 • Scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora
 • Scutire de la plata taxei hoteliere
 • Scutire de la plata taxei de utilizare a reţelei de drumuri naţionale, în cazul persoanelor cu handicap deţinătoare de autoturisme adaptate
 • Asistenţă medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite de contractul cadru
 • Dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile contratului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare
 • Un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist
 • Gratuitate la bilete pentru persoana cu handicap accentuat şi pentru însoţitorul acesteia, pentru intrarea la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive
 • Subvenţionarea dobânzii pentru un credit bancar contractat de persoana cu handicap accentuat, în vederea achiziţionării unui autoturism şi pentru realizarea unei lucrări de adaptare a locuinţei la nevoile individuale de acces
 • Protecţie juridică sub forma tutelei sau curatelei, în cazul persoanelor cu handicap care, indiferent de vârstă, sunt în imposibilitatea totală sau parţială de a-şi administra bunurile personale

Drepturile persoanelor cu handicap mediu

Conform legislaţiei în vigoare persoanele cu handicap mediu beneficiază de următoarele drepturi:

 • Buget personal complementar, indiferent de venituri, în cuantum de 33,5 lei
 • Asistenţă medicală gratuită, inclusiv medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite de contractul cadru
 • Dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare
 • Un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie sau a medicului specialist
 • Bilete pentru persoana cu handicap mediu, în aceleaşi condiţii ca pentru elevi şi studenţi, pentru intrarea la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive
 • Protecţie juridică sub forma tutelei sau curatelei, în cazul persoanelor cu handicap care, indiferent de vârstă, sunt în imposibilitatea totală sau parţială de a-şi administra bunurile personale
AJPH BRASOV © 2010 Toate drepturile rezervate
hidden hit counter