AGENTIA JUDETEANA PENTRU PERSOANE CU HANDICAP BRASOV
RO | ENG
AGENTIA JUDETEANA PENTRU PERSOANE CU HANDICAP BRASOV
ACT NORMATIV
DATA
REGLEMENTEAZĂ
05.04.2006
Recomandarea Rec(2006)5 a Comitetului de Miniştri către Statele membre ale Consiliului Europei cu privire la Planul de Acţiune pentru promovarea drepturilor şi a deplinei participări a persoanelor cu dizabilităţi în societate: îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi în Europa 2006-2015
06.02.2003
Rezoluţia Consiliului European nr. 2003/C39/03 referitoare la "eAcesibilitatea - în vederea îmbunătăţirii accesului persoanelor cu handicap în societatea bazată pe cunoaştere"
29.01.2003
Recomandarea 1592 (2003) a Adunării Generale a Parlamentului Consiliului Europei "Dreptul la incluziune socială a persoanelor cu handicap"
27.11.2000
Directiva Consiliului 2000/78/EC pentru stabilirea cadrului general pentru tratamentul egal la angajare şi în cadrul activităţii
12.05.2000
Comunicatul nr. 284 final "Spre o Europă fără bariere pentru persoanele cu handicap"
AJPH BRASOV © 2010 Toate drepturile rezervate
hidden hit counter