AGENTIA JUDETEANA PENTRU PERSOANE CU HANDICAP BRASOV
RO | ENG
AGENTIA JUDETEANA PENTRU PERSOANE CU HANDICAP BRASOV

1. Senatul României

Adresa poştală: Calea 13 Septembrie, nr. 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711
Telefon centrala: 021.414.11.11; 021.306.03.00
Biroul de relaţii cu publicul informare publică directă (responsabil cu aplicarea Legi nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public): 021.315.89.42; 021.401.27.21
E-mail: infopub@senat.ro
Biroul de presă: 021.414.27.13; fax: 021.315.60.03
E-mail: presa@senat.ro
E-mail: Webmaster - webadmin@senat.ro
Site: www.senat.ro

2. Camera Deputaţilor

Adresă poştală: Palatul Parlamentului, str. Izvor, nr. 2-4, sector 5, Bucureşti
Telefon centrală: 021.316.03.00; 021.414.11.11
E-mail: presa@cdep.ro – informaţii privind relaţia instituţiei cu mass-media
srp@cdep.ro – petiţii, cereri, reclamaţii, sesizări sau propuneri
infocdep@cdep.ro – întrebări şi solicitări de informaţii privind activitatea Camerei Deputaţilor, a deputaţilor şi a structurilor care o compun
webmaster@cdep.ro – întrebări şi comentarii legate de site-ul web al Camerei Deputaţilor
Site: www.cdep.ro

3. Administraţia Prezidenţială a României

Adresă: Palatul Cotroceni, Bulevardul Geniului, nr. 1-3, sector 6, Bucureşti, 060116
Site: www.presidency.ro

Compartimentul pentru probleme cetăţeneşti, audienţe şi petiţii:

Coordonator: Gabriel-Cristian Piscociu, Consilier de Stat
Adresă: Palatul Cotroceni, Bulevardul Geniului, nr. 1-3, sector 6, Bucureşti, 060116
Telefon: 021.410.05.81, interior 363; 305
Telefon/Fax: 021.410.38.58
E-mail: procetatean@presidency.ro

Biroul de Presă:

Telefon: 021.319.31.21
Fax: 021.319.31.31

4. Consiliul Judeţean Braşov

Adresă: Bd. Eroilor, nr. 5, cam. 10, Braşov, 500007
Persoana de contact: Sibiescu Monica Claudia
Telefon: 0268.410.777, int. 198
E-mail: relatii.publice.cj@judbrasov.ro; office.cj@judbrasov.ro
Site: www.judbrasov.ro

5. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Adresă: Piaţa Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, 010155
Telefon: 021.312.65.79
Fax: 021.312.65.85
E-mail: support@cncd.org.ro
Site: www.cncd.org.ro

6. Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi

Adresă: Str. Căuzaşi, nr. 23, sector 3, Bucureşti
Telefon: 021.322.63.03; 021.322.63.04
Fax: 021.322.63.04
E-mail: george.paun@anph.ro

7. Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Braşov

Adresă: Bd. Eroilor, nr. 5, Braşov, 500007
Telefon: 0268.415.142
Fax: 0268.475.182
E-mail: ajps_bv@yahoo.com

8. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov

Adresă: Str. Lungă, nr. 1A, Braşov
E-mail: office@ajofm-bv.ro
Site: www.ajofm-bv.ro

9. Avocatul Poporului

Adresă: Str. Eugeniu Carada, nr. 3, sector 3, Bucureşti
Telefon dispecerat: 021.312.71.34
Telefon sediu: 021.312.94.62
Fax: 021.312.49.21
E-mail: avp@avp.ro
Site: www.avp.ro

Birou Teritorial Braşov:

Adresă: Str. Piaţa Enescu, nr. 1-3, Braşov
Telefon: 0268.471.100
Fax: 0268.471.100
E-mail: avpbrasov@avp.ro

10. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

Adresă: Str. Iuliu Maniu, nr. 6, Braşov
Telefon: 0268.411.124
Fax: 0268.411.124
E-mail: office@dgaspcbv.ro
Site: www.dgaspcbv.ro

Direcţia de Protecţia Copilului

Adresă: Str. Iuliu Maniu, nr. 6, Braşov
Telefon: 0268.417.100
Fax: 0268.411.124
Telefonul copilului abuzat: 0268.419.928
E-mail: prot.copil@dgaspcbv.ro

Direcţia Asistenţă Socială Protecţia Persoanelor Adulte

Adresă: Str. Apullum, nr. 3, Braşov
Telefon: 0268.474.348
Fax: 0268.474.348
E-mail: prot.adult@dgaspcbv.ro

11. Casa Judeţeană de Pensii Braşov

Adresă: Str. 13 Decembrie, nr. 43A, Braşov
Telefon: 0268.475.824; 0268.478.779
Fax: 0268.472.216
Site: www.casadepensiibv.ro

12. Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Braşov

Adresă: Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 11, Braşov
Telefon: 0268.547.466; 0268.547.665
Fax: 0628.547.669
E-mail: relatiipublice@casbv.ro
Site: www.casbv.ro

13.Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap

Adresă: Calea Victoriei 194, sector 1, Bucureşti
Telefon: 021.212.54.38; 021.212.54.39
Fax: 021.212.54.43
E-mail: registratura@anph.ro
Site: www.anph.ro

14. Ministere:

a) Ministerul Administratiei şi Internelor

Adresă: Piaţa Revoluţiei, nr. 1A, sector 1, Bucureşti
Telefon Centrală: 021.303.70.80
Audienţe: 021.315.86.16
Relaţii cu publicul: 021.314.10.50
E-mail: petitii@mai.gov.ro
Site: www.mai.gov.ro

b) Ministerul Agiculturii şi Dezvoltării Rurale

Adresă: Bd. Carol I, nr. 24, sector 3, Bucureşti, 020921
Telefon: 021.307.24.22; 021.307.85.88; 021.307.24.46
Fax: 021.307.85.54
E-mail: relatii.publice@madr.ro
Site: www.madr.ro

c) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Adresă: Bd. Libertăţii, nr. 14, sector 5, Bucureşti, 050706
Informare Publică şi Relaţii cu Presa
Telefon: 021.311.41.04
Fax: 021.311.41.21
E-mail: camelia.enachioiu@mcsi.ro; media@mcsi.ro
Site: www.mcsi.ro

d) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Adresă: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti
Punct de informare:
Andreea Vaida
Telefon: 0372.111.409
E-mail: info@mdlpl.ro
Site: www.mdrl.ro

e) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Adresă: Str. General Berthelot, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti, 010168
Telefon centrală: 021.405.62.00; 021.405.63.00
Site: www.edu.ro

f) Ministerul Justiţiei

Adresă: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti
E-mail: relatiipublice@just.ro
Site: www.just.ro

g) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Adresă: Str. Dem I. Dobrescu, nr. 2-4, sector 1, Bucureşti
Relaţii cu Publicul:
Telefon: 021.315.88.12
Fax: 021.315.88.12
Centrală: 021.313.62.67; 021.315.85.56 interior 756; 729; 701
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Site: www.mmuncii.ro

h) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Adresă: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, 010873
Telefon: 021.319.61.24
Fax: 021.313.88.69
E-mail: relpub5@mt.ro
Site: www.mt.ro

i) Ministerul Afacerilor Externe

Adresă: Aleea Alexandru, nr. 31, sector 1, Bucureşti, 011822
Telefon: 021.319.21.08; 021.319.21.25/interior 1352
Fax: 021.319.21.62
E-mail: relatii_cu_publicul@mae.ro
Site: www.mae.ro

j) Ministerul Apărării Naţionale

Adresă: Str. Izvor, nr. 3-5, sector 5, Bucureşti, 050561
Telefon: 021.402.34.00 interior 1011.601
Fax: 021.319.56.98
E-mail: drp@mapn.ro
Site: www.mapn.ro

k) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

Adresă: Şoseaua Kiseleff, nr. 30, sector 1, Bucureşti, 011347
Site: www.cultura.ro

Secretariatul de Stat pentru Culte:

Adresă: Str. Nicolae Filipescu, nr. 40, Bucureşti
Telefon: 021.318.81.53
Fax: 021.318.81.51

l) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Adresă: Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, Bucureşti, 010096
Site: www.minind.ro

Compartimentul Relaţii Publice şi Protocol:

Telefon: 021.202.51.53; 021.202.51.06
Fax: 021.202.51.08
E-mail: birou_presa@minind.ro

m) Ministerul Finanţelor Publice

Adresă Registratură: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, 050741
Centrală: 021.226.11.10; 021.226.10.00
Fax general: 021.312.25.09
Telefon relaţii cu publicul: 021.319.97.44
E-mail: publicinfo@mfinante.ro
Site: www.mfinante.gov.ro

n) Ministerul Mediului şi Pădurilor

Adresă: Bd. Libertăţii, nr. 12, sector 5, Bucureşti
Telefon: 021.316.02.43
E-mail: srp@mmediu.ro
Site: www.mmediu.ro

o) Ministerul Sănătăţii

Adresă: Str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, 010024
Centrală: 021.307.26.00
Telefon relaţii cu publicul: 021.307.25.24
Fax: 021.307.25.85
E-mail: dirrp@ms.ro
Site: www.ms.gov.ro

14. Primării judeţ Braşov:

1. Primăria Apaţa

Adresă: Strada Principală, nr. 57, Apaţa, Braşov
Telefon: 0268.248.504
Fax: 0268.248.648

2. Primăria Augustin

Adresă: Str. Lungă, nr. 96, Augustin, Braşov
Telefon: 0268.284.993
Fax: 0268.284.993
Site: www.primariaaugustin.ro

3. Primăria Beclean

Adresă: nr. 196, Beclean, Braşov
Telefon: 0268.518.668
Fax: 0268.518.668
E-mail: secretariat@becleanbrasov.ro
Site: www.becleanbrasov.ro

4. Primăria Bod

Adresă: Strada Şcolii, nr. 139, Bod, Braşov
Telefon: 0268.283.099; 0268.283.046
Fax: 0268.283.190

5. Primăria Bran

Adresă: nr. 504, Bran, Braşov
Telefon: 0268.236.416
Fax: 0268.236.413; 0268.237.605
E-mail: officeprimariabran@yahoo.com
Site: www.statiunea-turistica-bran.ro

6. Primăria Braşov

Adresă: Bd. Eroilor, nr. 8, Braşov
Telefon: 0268.416.550
Fax: 0268.470.147
Site: www.brasovcity.ro

7. Primăria Budila

Adresă: Str. Principală, nr. 261, Budila, Braşov
Telefon: 0268.518.153; 0268.518.117
Fax: 0268.518.153
Site: www.budila.ro

8. Primăria Buneşti

Adresă: Str. Principală, nr. 119, Buneşti, Braşov
Telefon: 0268.260.205
Fax: 0268.260.681
Site: www.primariabunesti.ro

9. Primăria Caţa

Adresă: Str. Principală, nr. 233, Caţa, Braşov
Telefon: 0268.248.533; 0268.248.621
Fax: 0268.248.563; 0268.248.533
E-mail: primariacata@yahoo.com

10. Primăria Cincu

Adresă: Str. Pieţii, nr. 254, Cincu, Braşov
Telefon: 0268.244.360; 0268.244.101
Fax: 0268.244.360

11. Primăria Codlea

Adresă: Str. Lungă, nr. 33, Codlea, Braşov
Telefon: 0268.251.650; 0268.251.202
Fax: 0268.251.809
Site: www.primariacodlea.ro

12. Primăria Comăna

Adresă: Str. Principală, nr. 3, Comăna de Jos, Braşov
Telefon: 0268.287.511
Fax: 0268.287.501
E-mail: secretariat@comuna-comana.ro
Site: www.comuna-comana.ro

13. Primăria Cristian

Adresă: Piaţa Libertăţii, nr. 1, Cristian, Braşov
Telefon: 0268.257.795; 0268.251.001
Fax: 0268.257.376; 0268.257.795
E-mail: secretar@uatcristian.ro
Site: www.primariacomuneicristian.ro; www.uatcristian.ro

14. Primăria Crizbav

Adresă: Str. Principală, nr. 141, Crizbav, Braşov
Telefon: 0268.481.755
Fax: 0268.481.755

15. Primăria Drăguş

Adresă: Str. Principală, nr. 42, Drăguş, Braşov
Telefon: 0268.249.601; 0268.249.618
Fax: 0268.249.601
Site: www.comunadragus.ro

16. Primăria Dumbrăviţa

Adresă: Str. Mare, nr. 1176, Dumbrăviţa, Braşov
Telefon: 0268.483.100
Fax: 0268.483.014
Site: www.primariadumbravita.ro

17. Primăria Făgăraş

Adresă: Str. Republicii, nr. 3, Făgăraş, Braşov
Telefon: 0268.211.313
Fax: 0268.213.020
E-mail: secretariat@primaria-fagaras.ro
Site: www.primaria-fagaras.ro

18. Primăria Feldioara

Adresă: Str. Octavian Goga, nr. 55, Feldioara, Braşov
Telefon: 0268.265.403; 0268.265.006
Fax: 0268.265.403

19. Primăria Fundata

Adresă: Str. Principală, nr. 56, Fundata, Braşov
Telefon: 0268.236.651
Fax: 0268.236.651

20. Primăria Ghimbav

Adresă: Str. Lungă, nr. 69, Ghimbav, Braşov
Telefon: 0268.258.006; 0368.506.604
Fax: 0268.258.355
E-mail: primariagh@artelecom.net
Site: www.ghimbav.ro

21. Primăria Hălchiu

Adresă: Str. Feldioarei, nr. 1, Hălchiu, Braşov
Telefon: 0268.481.174; 0268.481.003
Fax: 0268.481.416
E-mail: secretariat@primariahalchiu.ro
Site: www.primariahalchiu.ro

22. Primăria Hărman

Adresă: Str. Mihai Viteazul, nr. 1, Hărman, Braşov
Telefon: 0268.367.221; 0268.367.523
Fax: 0268.367.144
E-mail: harman@brasovia.ro
Site: www.primaria-harman.ro

23. Primăria Hârseni

Adresă: Str. Principală, nr. 96, Hârseni, Braşov
Telefon: 0268.247.800; 0268.247.832
Fax: 0268.247.800
Site: www.comunaharseni.ro

24. Primăria Holbav

Adresă: Str. Principală, nr. 39, Holbav, Braşov
Telefon: 0268.483.670; 0268.483.669
Fax: 0268.483.669
E-mail: primaria_holbav@yahoo.com

25. Primăria Hoghiz

Adresă: Str. Făgăraşului, nr. 161
Telefon: 0268.286.226; 0268.286.138
Fax: 0268.286.138
Site: www.hoghiz.ro

26. Primăria Homorod

Adresă: Str. Principală, nr. 403, Homorod, Braşov
Telefon: 0268.286.601
Fax: 0268.286.601
E-mail: homorod@homorod.ro
Site: www.homorod.ro

27. Primăria Jibert

Adresă: Str. Principală, nr. 129, Jibert, Braşov
Telefon: 0268.285.528; 0268.260.177
Fax: 0268.260.177
Site: www.jibert.ro

28. Primăria Lisa

Adresă: Str. Principală, nr. 194, Lisa, Braşov
Telefon: 0268.246.825
Fax: 0268.246.795
E-mail: secretariat@primaria-lisa.ro
Site: www.primaria-lisa.ro

29. Primăria Măieruş

Adresă: Str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, Măieruş, Braşov
Telefon: 0268.284.771
Fax: 0268.284.757
E-mail: primariamaierus@yahoo.com

30. Primăria Mândra

Adresă: Str. Principală, nr. 364, Mândra, Braşov
Telefon: 0268.247.618
Fax: 0268.247.619
Site: www.mandra.ro

31. Primăria Moieciu

Adresă: Str. Principală, nr. 330A, Moieciu de Jos, Braşov
Telefon: 0268.236.878; 0268.236.585
Fax: 0268.236.878; 0268.236.585
E-mail: administratie@primariamoieciu.ro
Site: www.primariamoieciu.ro

32. Primăria Ormeniş

Adresă: Str. Principală, nr. 291, Ormeniş, Braşov
Telefon: 0268.284.974
Fax: 0268.284.974
Site: www.comunaormenis.ro

33. Primăria Părău

Adresă: Str. Principală, nr. 214, Părău, Braşov
Telefon: 0268.287.112
Fax: 0268.287.155; 0268.287.178
E-mail: secretariat@primaria-parau.ro
Site: www.primaria-parau.ro

34. Primăria Poiana Mărului

Adresă: Str. Principală, nr.189, Poiana Mărului, Braşov
Telefon: 0268.228.001; 0268.228.040
Fax: 0268.228.001

35. Primăria Predeal

Adresă: Bd. Mihail Săulescu, nr. 127, Predeal, Braşov
Telefon: 0268.456.237; 0268.456.322; 0268.456.256
Fax: 0268.455.425
E-mail: contact@primaria-predeal.ro
Site: www.primaria-predeal.ro

36. Primăria Prejmer

Adresă: Str. Mare, nr. 565, Prejmer, Braşov
Telefon: 0268.362.003; 0268.362.363
Fax: 0268.362.363
Site: www.primariaprejmer.ro

37. Primăria Racoş

Adresă: Str. Dr. Imreh Barna, nr. 13, Racoş, Braşov
Telefon: 0268.286.809; 0268.286.888
Fax: 0268.286.809
E-mail: primaria.racos@yajoo.com

38. Primăria Râşnov

Adresă: Str. Ioan Luca Caragiale, nr. 21, Râşnov, Braşov
Telefon: 0268.230.115; 0268.230.002; 0268.230.128; 0268.230.027; 0268.230.032; 0368.401.858; 0368.401.859
Fax: 0368.401.858; 0368.401.859; 0268.230.222
E-mail: secretariat@primariarasnov.ro
Site: www.primariarasnov.ro

39. Primăria Recea

Adresă: Str. Principală, nr. 42, Recea, Braşov
Telefon: 0268.246.343; 0268.246.003
Fax: 0268.246.003
E-mail: primariarecea@pbv.ro

40. Primăria Rupea

Adresă: Str. Republicii, nr. 169, Rupea, Braşov
Telefon: 0268.260.490
Fax: 0268.260.490
E-mail: contact@primariarupea.ro
Site: www.primariarupea.ro

41. Primăria Săcele

Adresă: Str. Piaţa Libertăţii, nr. 17, Săcele, Braşov
Telefon: 0268.276.164;
Fax: 0268.273.091
E-mail: primaria@municipiulsacele.ro; primaria_sacele@yahoo.com
Site: www.municicpiulsacele.ro

42. Primăria Sâmbăta de Sus

Adresă: Str. Principală, nr. 150, Sâmbăta de Sus, Braşov
Telefon: 0268.246.901
Fax: 0268.246.901
E-mail: primariasambatadesus@yahoo.com
Site: www.primariasambatadesus.ro

43. Primăria Sânpetru

Adresă: Str. Republicii, nr. 655, Sânpetru, Braşov
Telefon: 0268.360.118; 0268.360.028
Fax: 0268.360.118
Site: www.sanpetru.ro

44. Primăria Şercaia

Adresă: Str. Principală, nr. 82, Şercaia, Braşov
Telefon: 0268.245.809
Fax: 0268.245.923
Site: www.sercaia.ro

45. Primăria Şinca

Adresă: Str. Principală, nr. 314, Şinca, Braşov
Telefon: 0268.245.301; 0268.245.555
Fax: 0268.245.301
E-mail: primaria_sinca@yahoo.com
Site: www.comunasinca.ro

46. Primăria Şinca Nouă

Adresă: nr. 358, Şinca Nouă, Braşov
Telefon: 0268.228.698
Fax: 0268.228.721
E-mail: primaria@sincanoua.ro
Site: www.sincanoua.ro

47. Primăria Şoarş

Adresă: Str. Principală, nr. 111, Şoarş, Braşov
Telefon: 0268.285.400
Fax: 0268.285.454
E-mail: primariasoars@yahoo.com

48. Primăria Tărlungeni

Adresă: Str. Republicii, nr. 158, Tărlungeni, Braşov
Telefon: 0268.365.713
Fax: 0268.365.072
E-mail: primaria_tarlungeni@yahoo.com

49. Primăria Teliu

Adresă: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 449, Teliu, Braşov
Telefon: 0268.363.004
Fax: 0268.363.004
E-mail: office@primariateliu.ro
Site: www.primariateliu.ro

50. Primăria Ticuş

Adresă: Str. Principală, nr. 198, Ticuşu Vechi, Braşov
Telefon: 0268.285.807; 0268.285.828
Fax: 0268.285.807
E-mail: primaria_ticus@yahoo.com
Site: www.primaria-ticus.ro

51. Primăria Ucea

Adresă: Nr. 78, Ucea de Jos, Braşov
Telefon: 0268.247.176; 0268.247.244
Fax: 0268.247.275
E-mail: primariaucea@yahoo.com
Site: www.primariaucea.ro

52. Primăria Ungra

Adresă: Str. Principală, nr. 189, Ungra, Braşov
Telefon: 0268.248.211
Fax: 0268.248.211

53. Primăria Vama Buzăului

Adresă: Str. Principală, nr. 425, Vama Buzăului, Braşov
Telefon: 0268.288.505; 0268.288.830
Fax: 0268.288.830
E-mail: vamabuzaului@yahoo.com

54. Primăria Victoria

Adresă: Str. Stadionului, nr. 14, Victoria, Braşov
Telefon: 0268.241.525; 0268.241.008
Fax: 0268.241.501
E-mail: primaria.victoria@yahoo.com
Site: www.primariavictoria.ro

55. Primăria Viştea

Adresă: Nr. 132, Viştea de Jos, Braşov
Telefon: 0268.247.303
Fax: 0268.247.303
E-mail: primaria@vistea.ro
Site: www.vistea.ro

56. Primăria Voila

Adresă: Str. Principală, nr. 124, Voila, Braşov
Telefon: 0268.517.615
Fax: 0268.517.620

57. Primăria Vulcan

Adresă: Str. Principală, nr. 1, Vulcan, Braşov
Telefon: 0268.256.354; 0268.256.554
Fax: 0268.256.554

58. Primăria Zărneşti

Adresă: Str. Mitropolit Ioan Metianu, nr. 1, Zărneşti, Braşov
Telefon: 0268.515.777
Fax: 0268.222.012
E-mail: primaria@zarnesti.net
Site: www.primaria.zarnesti.net

AJPH BRASOV © 2010 Toate drepturile rezervate
hidden hit counter